– Vi har ännu inte tagit ställning exakt hur det ska se ut, men vi vill bidra till att hitta en lösning, säger Mats Pertoft, skattepolitisk talesperson för Miljöpartiet.
 
Förslaget om månadsrapportering har länge varit en het fråga för branschorganisationen Företagarna och näringslivet. Förslaget skulle innebära att arbetsgivare tvingas lämna in uppgifter för varje anställd varje månad, istället för en gång per år som det är nu, något som Företagarna anser lägger extra börda på företagen.
 
Samtidigt har frågan skapat något av en splittring inom regeringen, där Centerpartiet och Annie Lööfs (c) näringsdepartement har gått emot förslaget medan Anders Borg (m) och finansdepartementet vill se lagen gå igenom.
 
– Alliansen verkar ha grävt ner sig i skyttegravar. Vi tror ju att det i någon form blir verklighet, men vi vill gärna bidra till att det blir så bra som möjligt för företagarna och framförallt småföretagare. Medan alla sitter och väntar på att något ska hända vill vi fundera på vad vi kan göra och konstruktivt jobba med frågan, säger Mats Pertoft.
 
Han säger vidare att partiet inte är ”absoluta motståndare” till månadsuppgifter, men betonar att politikerna måste hitta en lösning som företagarna också kan acceptera.
 
– Jag själv har varit småföretagare i 15 år och vet hur svårt det är med månadsuppgifter. Jag har stor förståelse för situationen och vill just därför konstruktivt bidra till att hitta en lösning, säger han.
 
Förutom Mats Pertoft deltar även partiets ekonomisk-politiske talesperson Per Bolund, Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist, Johan Eklund, forskningschef på Entreprenörsskapsforum, Irene Wennemo (s), huvudsekreterare i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen och Kerstin Nyquist, skatteexpert på Svenskt Näringsliv.
 
Kommer några andra partier?
– Vi hoppas det, men inga andra är inbjudna. Däremot med Irene Wennemo så blir det en bred diskussion.
 
Partiet ordnar seminariet i samarbete med Företagarna.
 
– Vi hade ett möte med Företagarna om hur man kan hitta lösningar. Då kom frågan upp och vi tänkte, Varför inte? Vi har landat i en diskussion där det inte händer något, alla pratar om det, men ingen gör något.
 
Har ni bra kontakter med Företagarna i frågan?
– Väldigt bra. Jag har haft åtminstone två möten med Företagarna kring det här och vi har överhuvudtaget bra kontakter med dem, säger Mats Pertoft.