Språkrören (mp) Per Bolund och Märta Stenevi presenterade idag ett förslag som Miljöpartiet anser ska bidra till att Sverige investerar sig ur klimatkrisen.

Investeringsplanen innefattar 100 miljarder kronor per år under en tioårsperiod. De prioriterade områdena ska vara klimatanpassning, hållbara transporter och skydd av värdefull natur.