Under 2022 ökade omsättningen i Assefa med 17 procent till 16 miljoner kronor. Byråintäkten ökade med 10 procent till 13 miljoner kronor. Personalkostnaden ökade med 35 procent till 4,9 miljoner kronor för de fortsatt sju snittanställda medarbetarna. Rörelseresultatet föll med 1,0 procent till 4,2 miljoner kronor. Rörelsemarginalen föll med 3,5 procentenheter till 32 procent.
Ägarna tog ut 2,5 miljoner kronor av vinstmedlen.