Omsättningen i Fredrik Reinfeldt AB, som bedriver författarskap samt erbjuder föreläsningar och rådgivning, ökade med 26 procent till 8,6 miljoner kronor. Personalkostnaden för de tre snittanställda ökade med 5,7 procent till 2,0 miljoner kronor.

Rörelseresultatet ökade med 45 procent till 5,8 miljoner kronor. Det innebär att rörelsemarginalen ökade från 58 till 67 procent. Närmare sju av tio kronor är alltså vinst hos Fredrik Reinfeldt, som idag kan titulera sig ordförande i Svenska Fotbollförbundet.
Tillväxten i aktiebolaget firade han genom att ta ut 4,4 miljoner kronor av vinstmedlen.