Pr-byrån Redgert Comms ökade omsättningen kraftigt under sitt senaste räkenskapsår (brutet september). Och ägarna firade med en miljonutdelning.

Redgert ökade omsättningen med 72 procent till 20,2 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade från 2,5 till 1,4 miljoner kronor. Rörelsemarginalen föll från 21 till 6,9 procent. Då dubblades personalstyrkan från fyra till åtta snittanställda. Personalkostnaden ökade med 109 procent till 5,3 miljoner kronor.

Ägarna firade framgångarna med att ta ut 1,2 miljoner kronor av vinstmedlen.