Elaine AB ökade under sitt senaste räkenskapsår (brutet i juni) omsättningen med 31 procent till 8,0 miljoner kronor.

Kostnaderna höll sig på samma nivå som föregående år och därmed vände Elaine en rörelseförlust på -129 000 kronor till en rörelsevinst på 1,7 miljoner kronor, vilket gav en rörelsemarginal på 21 procent.

Antalet anställda ökade från sex till åtta.

Ägarna tog ut 1,3 miljoner av vinstmedlen.