Omsättningen för räkenskapsåret 2207-2312 låg på 17,2 miljoner kronor, varav mediestöd 5,7 miljoner kronor. Kvartals affärsidé är främst att ta betalt av prenumererade läsare, en skara som i slutet av 2023 ska uppgå till 10 000, enligt bokslutet.

Personalkostnaden för de nio snittanställda uppgick till 9,4 miljoner kronor. Kvartal kostade sammanlagt 20,9 miljoner kronor att driva. Rörelseresultatet landade på 3,7 miljoner kronor, utan mediestöd hade det legat på drygt 9 miljoner kronor.