Undersökningsföretagets Yougovs senaste räkenskapsår (brutet i augusti) gick inte som det var tänkt.

Under räkenskapsåret visade Malmökontoret en ”negativ trend” och därför lade Yougov ner kontoret. Detta belastade resultatet för räkenskapsåret.

Omsättningen minskade med 3 procent till 30,3 miljoner kronor. Rörelseresultatet ändrades från en vinst på 722 000 kronor till en förlust på -4,2 miljoner kronor.

Dessutom har bolaget en uppskjuten skattefordran på 3,2 miljoner kronor att betala av.

Personalstyrkan låg oförändrat på 24 snittanställda.