Omsättningen sjönk med 7,7 procent till 16,97 miljoner kronor.

Trots att personalkostnaderna bantades från 9,2 till 8,2 miljoner ökade de totala kostnaderna med 17 procent till 10 miljoner kronor. Därmed försvann lönsamheten ur bolaget och en rörelsevinst på 712 000 kronor byttes mot en rörelseförlust på -1,28 miljoner kronor.

Dagens Media erhöll ett koncernbidrag på 1,29 miljoner kronor.

Personalstyrkan minskade från 14 till 11 varav 73 procent utgjordes av män.