Rekryteringsföretagen Bohmans Nätverk ökad kostnaderna och gjorde en miljonförlust under det senaste räkenskapsåret (brutet i maj).

Omsättningen ökade för Bohmans Nätverk med 3 procent till 15,4 miljoner kronor. Men det var en dyrköpt ökning. Kostnaderna för köp av externa tjänster ökade från 2,9 till 4,0 miljoner kronor.
En rörelsevinst på 540 000 kronor blev en rörelseförlust på -1,0 miljoner kronor.
Personalkostnaden ökade med 7,2 procent till 8,3 miljoner kronor. Då ökade personalstyrkan med en tjänst till 11 snittanställda.