Den blocköverskridande Energikommissionen, som ska ta fram förslag på hur den svenska energiförsörjningen ska se ut fram till är 2050, drog igång i mars under ledning av energiminister Ibrahim Baylan (s). 
 
Mikael Odenberg, generalsekreterare för Svenska Kraftnät, myndigheten som ansvarar för statens stamnät för elkraft, har en stående inbjudan till kommissionens sammanträden. 
 
– Kommissionen har egentligen inte kommit igång på allvar utan att det blir till hösten, säger den tidigare moderata försvarsministern Mikael Odenberg. 
 
Vad är de viktigaste ingångarna för dig och Svenska Kraftnät?
– Vår uppgift är att serva kommissionens ledamöter med bra faktaunderlag. Och det är klart att vi som systemansvarig mydnighet vill gärna lyfta systemaspekterna som ofta glöms bort: svårigheterna, eller utmaningarna ska jag kanske säga, som handlar om att få kraftsystemet att funka när det kommer in väldigt stor andel volatil, väderbreoende kraftproduktion. Och det finns annat som är problamtiskt, som spännignsreglering och svängmassa, vilket också är vitkigt att ha med sig. 
 
Kan de partipolitiska låsningarna luckras ut?
– Jag hoppas det. Vi har ett tungt arv på det här området. Det har varit tjuv- och rackarspel sedan slutet av 1970-talet. Men det finns ett stort behov av att det politiska systemet kan leverera svar på de här frågorna. Jag hoppas att det går att göra nu när det börjar bli allvar. 
 
Du tycker att Ibrahim Baylans kommissionsprojekt varit lyckat hittills?
–Ja, jag tycker att han har en bra och seriös ansats, och sen får vi se hur långt det räcker.