Knappt hann han sluta som forskningsminister och börja på Svenskt Näringsliv förrän Tobias Krantz manar på regeringen att förmå utländska universitet som Harvard att etablera filialer i Sverige. I Dagens Nyheter, 13 juni, säger han att regeringen ”måste aktivt visa att vi vill få exempelvis Harvard-universitetet att komma till Sverige”. Utländska universitet skulle kunna leda till en ”bred kvalitetshöjning som är till nytta för svenska företag”, skriver Dagens Nyheter.
Ska utländska universitetsetableringar bli av, krävs att ”man är beredd att riva de praktiska hinder som finns”.
Mikael Damberg, socialdemokraternas talesman i utbildningsfrågor, hissar flera röda varningsflaggor för Tobias Krantz utspel, men är i grunden positivt till att utländska universitet etablerar sig i Sverige.
– Då är det viktigt att hålla hög kvalitet och genomföra kvalitetsgranskningar, så vi inte göra samma misstag som med friskolorna där vi har fått oseriösa skojare, säger Mikael Damberg.
Han varnar även för att Svenskt Näringsliv vill göra det möjligt att ta ut avgifter.
– När han pratar om hinder som ska ta bort, blir jag oroad över att Svenskt Näringsliv vill lyfta in möjligheten att ta ut avgifter i debatten. Det tror jag är helt fel väg. Vi har inte råd att förlora fler talanger.
Mikael Damberg reflekterar även över Tobias Krantz nya position.
– Nu vill han ha en större koppling mellan forskningen och universiteten. När han satt i den förra regeringen lät det annorlunda. Inför den förra forskningspropositionen sa vi att vi ville ha en forskning som gav fler innovationer. Regeringen och Jan Björklund pratade mest om Nobelpris. De avvecklade våra branschprogram, utom fordonsprogrammet. Maud Olofsson gillade inte ordet branschprogram, men de hade ju kunnat döpa om det.