En dag innan Ulf Kristersson ska lämna besked om hur det går med regeringsbildningen, håller Mikael Damberg presskonferens på partihögkvarteret på Sveavägen 68. Det han egentligen gör är att dela ut visa en checklista till alla journalister över vilka punkter de särskilt ska granska när den nya regeringen släpper sin budget. På listan står bland annat:

* statsbidrag till kommuner som löper ut vid årsskiftet à 6 miljarder kronor
* investeringsstöd till byggande av bostäder à 18 miljarder
* tillfälliga vårdsatsningar som löper ut vid årsskiftet à 6 miljarder
* tillfälliga satsningar på klimatet, bland annat rening av Östersjön à 340 miljoner kronor
* höjning av a-kassan, 5 miljarder kronor
* reformerat reseavdrag, 4 miljarder kronor
* 25 000 utbildningsplatser försvinner vid årsskiftet

Samtidigt kliver Mikael Damberg in som Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson med en ledande roll i finansutskottet.

Hur ska ni agera i finansutskottet.
Granskande, men också konstruktivt. Ligger det viktiga frågor på bordet, som tryggar ekonomin för vanligt folk, som ser till att välfärden får en långsiktig finansiering och som gör att vi kan fortsätta höja pensionerna, så kommer Socialdemokraterna att vara en aktiv part i sådana diskussioner, säger Mikael Damberg och utvecklar:

– Vi kommer också kritiskt att granska alla förslag som läggs fram på riksdagens bord: hur ser fördelningspolitiken ut? Vilka grupper gynnas, vilka slängs under bussen? Och framförallt, hur hanterar man lågkonjunkturen?

Vad ska ni prioritera i arbetet i finansutskottet?
– Det får vi återkomma till, men vi har gått till val och har ett valmanifest, och det kommer att spegla sig i våra första. Sedan kommer också lågkonjunkturen att sätta sin prägel. Nu går vi mot sämre tider. Då är det viktigt att värna människors jobb och trygghet, men också se till att välfärden klarar sin finansiering.

Mikael Damberg berättar att han varnade för lågkonjunkturen under valrörelsen.

–  Det var lite överbud (hos de andra partierna).

Ni lade inga ”överbud”, i er valrörelse, var det dumt med tanke på hur det gick i valet (S förlorade regeringsmakten)?

– Politik handlar om förtroende. Då måste man kunna leva upp till det man lovar. Det gör vi. Magdalena Andersson (partiledare, S) har visat att hon kan styra Sverige framgångsrikt i en svår tid.  Nu har några andra partier lovat väldigt mycket och de försöker nu bilda regering. Vi får väl se vad väljarnas dom blir, om det visar sig att de har lovat saker de inte har kunnat genomföra.

Sverigedemokraterna blir ett regeringsunderlag men kan också bilda majoritet med er i finansutskottet, hur ser du på det?
– Jag bara konstaterar att Moderaterna och Sverigedemokraterna har helt bundit sig vid att göra Ulf Kristersson (partiledare, M) till statsminister och att de nu förhandlar om en ny regering. Det talar väl för att kommer att vara överens om allt som är viktigt. Det betyder också att SD kommer att ställas till svars för de beslut eller icke-beslut, som en kommande Moderatledd regering som styrs av Sverigedemokraterna, de facto fattar beslut om.

Du sa att ni också kan vara en konstruktiv partner, kan ni då samverka med SD?
– Vi har inget samarbete med Sverigedemokraterna men vi kommer heller inte att tveka om att lägga fram förslag som vi tror på. Finns det andra partier som sluter an till det och tycker samma sak, får det ju parlamentarisk betydelse. Vi kan inte avstå från att lägga fram socialdemokratisk politik i opposition. De skulle man ju inte veta vad vi tycker.

Ska ni samverka med andra partier i finansutskottet?
– Just nu är det andra partier som har bestämt sig för att samarbeta, då går vi i opposition och redovisar vår politik. Men vi säger också att vi är beredda att ta ansvar för Sverige. Skulle det behövas blocköverskridande kring viktiga frågor, kommer vi att värdera det väldigt seriöst om det är bra för Sverige.