Det rapporterar SVT som hänvisar till uppgifter på myndighetens intranät.

SVT citerar Mikael Ribbenvik:

”Jag har sen en tid fått besked av regeringen att förordnandet inte förlängs och vi för istället samtal om hur regeringen kan dra nytta av min kompetens och erfarenhet för att öka det internationella samarbetet”.

Mikael Ribbenvik utsågs den 20 september 2016 till tillförordnad generaldirektör för Migrationsverket av den S-ledda regeringen. Detta sedan Anders Danielsson lämnat myndigheten för att bli chef för svenska Röda Korset.