Konkurrensverket anser att Migrationsverket dolde en byggentreprenad bakom ett hyreskontrakt med Brinova Åstorp. Det var en affär på nästan 69 miljoner kronor. Enligt Konkurrensverket rör det sig om en otillåten direkt upphandling.
Entreprenaden gällde en ombyggnad av Migrationsverkets flyktinganläggning.
 
– Det är viktigt att skattepengar används effektivt. Det sätt upphandlingsreglerna uppställer för att detta ska uppnås är att öppet konkurrensutsätta offentliga upphandlingar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.
 
Dagens Opinion skrev om kritiken som Konkurrensverket riktade mot Migrationsverket den tionde januari i år.
 
Tonchi Percan