Fackförbundet IF Metalls förra förbundsordförande ska från 18 juni svinga klubban i Arbetsförmedlingen.

Det är Anders Ferbe som utses till ny ordförande i styrelsen för Arbetsförmedlingen fram till och med 2023. Han utsågs i mars av regeringen till samordnare av coronavirusets effekter på näringslivet och jobbat som regeringens särskilda utredare för ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete och ordförande i valideringsdelegationen. Han har även hunnit med att sköta Kommunals utvärdering av sina medieinvesteringar.

Anders Ferbe efterträder Ingrid Petersson som har varit förordnad i Arbetsförmedlingens styrelse sedan 2014 och ordförande sedan 2019.

”Anders Ferbe har god kunskap om arbetsmarknadens funktionssätt men även om behov av utbildning, omställning och kompetensförsörjning på arbetsmarknaden”, kommenterar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

ledamöter i Arbetsförmedlingens styrelse
Hans Lindblad
Inger Klockerman
Ulrica Messing
Andreas Schönström
Charlotta Lindmark
Anna Wallin Krasse
Maria Mindhammar, generaldirektör