If Metall tycker att valrörelsen hittills har präglats av ekonomiska diskussioner medan välfärden hamnat i skymundan. Det har enligt vice förbundsordförande Anders Ferbe inte gynnat dem.
 
– Media har varit för koncentrerade på att framställa valrörelsen som en form av presidentval. I mångt och mycket har man koncentrerat sig på ett medialt ifrågasättande av Mona Sahlin, säger han och fortsätter:
 
– Det sker en systematisk fördelsbeskrivning av det blå valmanifestet i de båda stora morgontidningarna. Då undrar man hur pass politiserad platsen i media är.
 
Metall är däremot nöjda med de rödgrönas valplattform som de anser tydligt tar upp förbundets frågor.
 
– För våra medlemmar handlar det om jobben. Och eftersom det är många arbetslösa i branschen handlar det även om a-kassan. Också långtidssjukskrivna har blivit uppmärksammade i de rödgrönas plattform.
 
För att belysa valfrågorna för sina medlemmar har IF Metall sammanställt en folder där de har försökt lyfta industripolitiken och vad de tycker är viktigt. De båda blockens gemensamma valmanifest har också ställts mot varandra så att medlemmarna själva kan se vilket block som gynnar dem mest.
 
– Alliansen vill fortsätta på samma politik de drivit de senaste fyra åren. Alltså högre a-kassa för oss i branscher med många arbetslösa. Sedan gillar jag inte heller satsningen på skattesänkningar, säger Anders Ferbe.
 
Det Metall nu främst satsar på är att försöka få sina medlemmar att gå och rösta då röstningsdeltagandet traditionellt är lägre bland deras medlemmar än de som tenderar att rösta blått.
 
– Vi propagerar för röstdeltagande genom att öka uppmärksamheten bland våra medlemmar och prata om förtidsröstning. Bland annat har vissa arbetsplatser ordnat med att de anställda får förtidsrösta i anslutning till arbetsplatsen, säger han.