I undersökningen, som baseras på inlägg från bloggar, Twitter, Youtube och öppna Facebook-profiler samt öppna diskussionsforum, har Meltwater tittat på mätt hur mycket de olika partierna omnämns i de sociala kanalerna.
 
Under mätperioden, 25 maj till 7 juni, gick snacket mest kring Moderaterna som jämfört med motsvarande period ifjol ökat sin andel med 1 procentenhet till 25 procent. 19 procent av inläggen i år handlade om Miljöpartiet, åtta procentenheter fler än ifjol.
 
Störst förändring står dock Socialdemokraterna för. Förra året omnämndes partiet i 23 procent av inläggen, i år var det nere på 12 procent. Det är en skillnad på 11 procentenheter.
 
Sverigedemokraterna omnämndes i 16 procent av inläggen, jämfört med 17 procent ifjol. Folkpartiet ökade från 3 till 7 procent. Vänsterpartiet och Kristdemokraterna håller sig vid 8 respektive 3 procent.
 
Meltwater har även mätt antalet inlägg som handlar om de respektive partiledarna. Meltwaters marknadschef Tove Iggström konstaterar att mängden inlägg om de olika partiledarna ökat stort jämfört med ifjol.
 
– Förhoppningsvis är det ett tecken på att partierna börjat bli mer aktiva i sociala medier, men också att Twitter ökat som en kommunikationskanal och fått större utrymme, säger hon.
 
Under de två veckor som Meltwater mätte skrevs det totalt 12 995 inlägg om Fredrik Reinfeldt (m). Det är en ökning med 242 procent.
 
Om Jimmie Åkessons (sd) skrevs det 4 213 inlägg, upp 178 procent jämfört med ifjol, och Stefan Löfven (s) fick 3 595 inlägg, upp 450 procent.
 
Men mest ökade Jonas Sjöstedt (v), med 899 procent till 2 139 inlägg, följt av Annie Lööf (c) som ökade med 800 procent till 2 800 inlägg. Annie Lööfs ökning kan förklaras med senaste tidens turer kring konstitutionsutskottet.
 
Antalet inlägg om Göran Hägglund (kd) uppgick till 1 626, vilket är 521 procent fler än ifjol.
 
Av Miljöpartiets två språkrör var Åsa Romson den mest populära. Antalet inlägg om henne ökade med 284 procent till 964. Gustav Fridolin får nöja sig med 764 omnämningar. Det är också den minsta förändringen (153 procent).
 
1 077 inlägg, eller 208 procent fler än förra året, ägnades utbildningsminister Jan Björklund (fp).