Lärarförbundet tappade medlemmar under 2020.

Lärarförbundet minskade antalet medlemmar totalt med 0,2 procent till 232 407. Antalet yrkesverksamma, motsvarande 356 färre medlemmar. Vad gäller yrkesverksamma minskade Lärarförbundet med 1,9 procent till 163 290, motsvarande runt 3 200 färre yrkesverksamma medlemmar. Då påpekar Lärarförbundet att siffran för 2020 inte är ”helt jämförbar med tidigare år, detta på grund av byte av medlemssystem och rutiner för inrapportering”.