Två kvinnliga distriktsordförandena har valt att lämna Muf efter att ha upplevt att deras polisanmälningar om våldtäkt respektive våldtäktsförsök från medlemmar inom det egna förbundet tystades ner och inte hanterades av ledningen. Ansvaret ligger ytterst på förbundets ordförande Benjamin Dousa, som är sparsam med kommentarerna om hanteringen av händelserna och de personer som är polisanmälda och hur väl han har känt till dessa.  
Nu kommer även kritik mot Mufs sätt att hantera alkohol. Detta tog TV4 upp i en direktsänd intervju med Benjamin Dousa 7 augusti.
 
”På våra evenemang så får man inte dricka om man är under 18 år. Och ser vi någon som skulle göra det så tar vi det och häller ut det på en gång. Och det är vi väldigt väldigt hårda med. Både på nationell nivå men också på regional nivå”. säger Benjamin Dousa som även slår fast att Muf har en ”strikt alkoholpolicy”.
 
Intervjun har fått flera medlemmar och tidigare medlemmar att reagera. Ett av går att hitta i det tal Benjamin Dousa höll inför 150 medlemmar efter att ha vunnit en maktkamp om förbundsordförandeposten mot Rasmus Törnblom hösten 2016. Då ska Benjamin Dousa ha skanderat över Mufs alkoholpolicy, som säger att svensk lag ska följas och att det alltid ska finnas en särskilt ansvarig på kurser för att se till att policyn efterlevs samt att det är nolltolerans mot alkohol för yngre personer. Under middagstalet ska Benjamin Dousa också ha sagt att hans första beslut skulle bli att avskaffa Mufs alkoholpolicy. Stort jubel och ”frågor på det tas av generalsekreteraren”.
”Detta kan i och för sig ha varit skämtsamt sagt, men har också inneburit att antalet spritfester i ungdomsförbundet exploderat. Detta är oerhört jobbigt, inte minst för oss som har haft jobbiga och ibland trasiga uppväxter på grund av vad alkohol kan göra. Jag har aldrig varit på ett event där ingen ledande företrädare inte dricker. Ofta, om inte alltid, dricker centrala kansliet också. Bara senaste året har jag sett pressekreteraren, generalsekreteraren och Benjamin dricka sprit på Muf-evenemang”, berättar en Muf-medlem.
Medlemmen berättar även:
”Dessutom dricks det som aldrig förr, och det är inte ovanligt att ledande företrädare bjuder minderåriga på sprit. Jag blir så förbannad på att han försöker släta över den osunda internkulturen med alkohol, som han har varit en del av”.
Fler Muf-medlemmar känner inte igen sig i bilden av det som sades TV4:
”För Benjamin Dousa att påstå att han under några som helst omständigheter skulle vara ’hård och sträng’ vad det gäller Mufs alkoholpolicy är extremt motsägelsefullt”.
Och vidare:
”Alla de gånger jag har varit berusad som minderårig i både Benjamin Dousas, och hans förbundsstyrelseledamöters närvaro är för mig oräkneliga”.
Och vidare:
”Och om någon i nuvarande förbundsstyrelse menar att detta är ett problem som pågått under längre tid så är det en halvsanning av rang. Visst drack jag även i Muf som minderårig under föregående förbundsstyrelse ledd av Rasmus Törnblom också, men den förbundsstyrelsen och den förbundsordföranden försökte i alla fall stoppa mig om de såg mig dricka.”
Under Benjamin Dousas tid som ordförande för Moderata Studenter ska det ha införts något som internt kom att kallas för ”shot-fonder” under ungdomsförbundets helgkurser, på middagarna, berättar en tidigare medlem.
 
”Genom ett telefonnummer kunde deltagarna swisha pengar till ett konto för att man därefter skulle kunna köpa alkohol till en utvald person, oftast en person som just fyllt 18. Det var inte ovanligt att personen ifråga kallades upp inför alla kursdeltagare på middagen för att där ta emot en bricka med flera, kanske uppemot 10-15 shots som vederbörande tvingades dricka, ivrigt påhejade av ledande företrädare i Muf. Ofta filmades detta dessutom.”
En före detta medlem, aktiv under Benjamin Dousas tid som förbundsordförande berättar om sina erfarenheter som minderårig vid förbundets evenemang:
”Det är svårt att rentvå ett förbunds rykte om att förse minderåriga med alkohol om varje förbundskonferens och föreningsutbildning, till den här dagen innefattar middagar och sena fester på exklusiva hotell. Där det alltjämt delats ut alkohol gratis eller till rabatterat pris”.
Den tidigare medlemmen berättar att det på konferenser serverades sprit långt in på natten.
”Det finns en självklar kultur inom förbundet att de över tjugo även bjuder minderåriga. Något som ansvariga ledare sitter med mitt ibland”.
Dagens Opinion har också tagit del av en beskrivning av alkoholkulturen i Muf från en tidigare högre uppsatt medlem:
”Benjamin Dousa är totalt oärlig i media när han pratar om alkoholpolicyn”, berättar den tidigare medlemmen och ger några exempel:
”När flertalet distrikt är i Bryssel på studieresor får man i genomsnitt 400 euro av parlamentet för att besöka den parlamentariker som bjuder ner distriktet eller föreningen. Dagarna ser olika ut beroende på vilken man besöker. Men nätterna brukar i närheten alltid stämma överens. Man börjar med en gemensam middag. Självklart sjungs och skålas det friskt till någon av Mufs alla sånger”. Efter middagen när alkoholen börjar bubbla i kroppen går vissa hem och lägger sig medan vissa (oftast grabbar) fortsätter till någon nattklubb eller i värsta fall strippklubb där EU-bidraget både går till det ena och det andra. Dagen efter osar doften av alkohol på parlamentet och bakisstämningen är lätt att ta på. Muf talar ofta om slöseri med skattekronor. Men när man själva kan göra nöjesresor då går det an”.
Muf tycks ha hittat nya sätt att finansiera alkoholköp, via handkassan.
”Vid flertalet fall när jag har varit med på olika lokalfester inom Muf på senaste år har man tagit handkassa eller andra kvitton för samma summa som för alkoholen för att kunna finansiera fester på skattekronor. ’Går alltid lura revisorn’ brukar det låta när man dricker sitt baginbox vin.
Även denna tidigare medlem är kritisk till Benjamin Dousas insats i TV4:
”Alkoholpolicyn som Benjamin lyfte fram i Nyhetsmorgon på TV4, att den skulle vara så hård och att Mufs tillställningar är alkoholfria för dom som är under 18 är rena lurendrejeriet. Varje event jag har varit på i förbundet har det alltid druckits friskt av medlemmar från 16 år och uppåt. Flertalet samtal från oroliga föräldrar har jag tagit efter utbildningar efter deras dotter eller son har haft sin första fylla på ett av Mufs evenemang.”
Med alkoholkonsumtion kan även andra beteenden förstärkas.
 
”Tafsande och trakasserier är vanligt förekommande på utbildningar där är en bjuden drink i baren kan vara antingen en vänlig gest eller en inbjudan till samlag. Där den centrala personalen inom förbundet som ska ha koll även kan vara redigt berusade och blunda för problemen.”
På Quality Hotel Galaxen i Borlänge den 28 juli, på Muf Midswe-utbildning, sjöngs under kvällen återigen sången ”Spritbolaget”, som finns i förbundets egna sånghäfte:
”Till spritbolaget ränner jag
Och bankar på dess port.
Jag vill ha nåt’ som bränner bra
Och gör mig sketfull fort.
Expediten fråga och sa:
Hur gammal kan min herre va?
Har du nåt legg ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg.
Nej, detta var ju inte bra,
Jag ska bli full i kväll.
Då kom jag på en bra idé,
Dom har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad.
Hurra, nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken rann ju ner.
Nu kan jag inte se nåt mer.”
En av de nya och yngre medlemmarna sveper sin Snapchat-kamera runt omkring sina bordskamrater samtidigt som hela salen livligt sjunger och bankar i borden. När sången är slut går en av de äldre och mer erfarna medlemmarna som sitter vid samma bord fram till honom och uppmanar till att aldrig lägga ut något på sociala medier som rör kombinationen Muf + alkohol. Den oerfarna medlemmen tittar lite nervöst ner i sin mobil – och nickar sedan bekräftande. 
 
Dagens Opinion kontaktat Benjamin Dousas. Hans pressekreterare William Elofsson skriver ”vi avböjer från att kommentera uppgifterna”.

Elin Nilsson
Rolf van den Brink