”Regeringen tycks ge Teracom carte blanche för att ­bedriva telekom- och it-verksamhet helt utanför sitt samhällsuppdrag. I stället bör bolaget avvecklas och den samhällsviktiga ­radio- och tv-infrastrukturen överföras till ett affärsdrivande verk”, skriver Gunnar Bergvall och Christer Hederström i sitt debattinlägg.
 
Statligt ägda Teracom AB har samhällsuppdraget att ansvara för drift av marknäten för radio och tv i Sverige.  Men i dag ser endast en femtedel av hushållen på tv via det digitala marknätet. I dag kommer en tredjedel av Teracoms omsättning från marknäten. Resten kommer från bland annat betal-tv och telekomtjänster.
 
”Denna förändring är ett uttryck för ’mission creep’ där en ambitiös företagsledning fått fria händer att ut­veckla företaget utanför de ursprungliga ramarna, skriver  Gunnar Bergvall och Christer Hederström.
 
De hänvisar till en granskning från Riksrevisionen som anser att regeringen bör se över Teracoms samhällsuppdrag.
”Det vore samhällsekonomiskt klokt att avyttra Teracom innan företaget blir en belastning för statskassan. Erfarenheterna med Vattenfall och Postnord borde förskräcka”, skriver de två debattörerna.