Under september ökade mediebyråernas köp av reklamutrymme med 4,5 procentjämfört med 2021 till 1,3 miljarder kronor.

Medierna som ökade mest procentuellt var kvällspress (upp 44,7), utomhus (42,4 och bio (22,5).
Medierna som inte drog nytta av valet och minskade mest var populärpress (-22,1), annonsblad (-17,3) och sociala medier (-11,2).

De största medierna hos mediebyråerna under september var:

Tv: 456 miljoner kronor
Online display: 176
Utomhus: 155

”I september kan vi skönja en tydlig effekt av riksdagsvalet. För första gången på mycket länge ökade dagspress, sammanslaget med 14 procent, där framför allt dagspress kväll hade en kraftig tillväxt. Det här är en typisk valeffekt där de politiska partierna har köpt utrymme i tidningar inför valet. Även utomhus/trafikreklam ökade, delvis beroende på valet men kanske framför allt för att kategorin har ökat generellt under hela året” kommenterar Benjamin Holmfred, styrelseordförande, Sveriges Mediebyråer.