”Jämfört med föregående år kan vi konstatera att digitala medier landade på plus minus noll, rörlig bild uppvisade en negativ tillväxt om 9 procent och print backade med 17 procent. Sett till enskilda mediekategorier är radio den kategori som ökat mest under året, detta följt av online video och utomhus/trafikreklam. Den enskilt största kategorin, tv, tappade kraftigt under 2023. Tv har haft stora utmaningar under året med svag konjunktur och minskat tv-tittande, vilket har lett till att annonsörer har flyttat pengar till andra kanaler”, kommenterar Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer.

Under december ökade medieinvesteringarna med 6,7 procent till 973 miljoner kronor. Sveriges Mediebyråer slår ändå inte klackarna i taket:

”Det är främst breda räckviddsmedier som har gynnats i julannonseringen och framför allt kategorin utomhus/trafikreklam som gjorde en historiskt stark månad, med ett all-time-high. Vi tror dock inte att uppgången i december ska ses som en indikation för 2024. Marknadssituationen med lågkonjunktur, höga räntor, svag krona och minskad disponibel inkomst gör att konsumenter håller i plånboken vilket får direkta konsekvenser på medieinvesteringarna. Det finns inga tecken på att medieinvesteringarna kommer att vända uppåt det närmaste halvåret”, kommenterar Jochum Forsell, senior partner på Hear Mediebyrå.