Andelen oroliga för att personlig information ska användas ”i syften som du inte är bekväm med” ökade från 2016 till 2020 till 49 procent. Under perioden 2021-2022 har andelen minskat till 43 procent. Dock har andelen som säger att de inte är oroliga har ökat från 14 till 17 procent.

Bankerna har högst förtroende när det gäller att hantera personlig information. Förtroende ökade under 2022 från 58 till 64 procent. Men offentliga sektorn och myndigheterna jobbar ifatt och kommer under år 2022 upp i 59 procent. Försäkringsbolagen ligger efter med 38 procent. I botten ligger sökmotorer, sociala medier och medier med 4-7 procent. Även butiker och e-handeln ligger lågt med 8 procent.