Undersökningen är utförd av Ungdomsbarometern. 1 500 ungdomar i ålder 15-24 år deltog i undersökningen. SKL, som företräder kommuner och landsting, har särskilt försökt kartlägga intresset för välfärdsjobb.
Närmare hälften kan tänka sig att jobba som lärare eller förskolelärare. En tredjedel kan tänka sig jobba som sjuksköterska. Totalt kan 60 procent tänka sig jobba inom välfärdssektorn.
 
SKL konstaterar att intresset räcker för att täcka behoven "om sektorn förmår att fånga upp ungdomarnas intresse".
Ungdomarna förknippar jobb i välfärdsbranschen med möjligheten att göra skillnad och träffa mycket folk. Bland välfärdsjobben är det läkare följt av sjuksköterska som står högst i kurs.
 
Ungdomarna ser dock jobb i välfärden som något mer kortsiktigt än andra branscher. Jurist och ingenjör är de mest långsiktiga jobben, följt av förskollärare. Dessa tre yrken är också de som en störst andel av ungdomarna kan tänka sig jobba med.
De viktigaste ligger, enligt ungdomarna inom välfärden och de är läkare, sjuksköterska och undersköterska.