Det är Knut Weibull, tidigare överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet, som ska leda en utredning om en sammanslagning av mediemyndigheterna Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och tv.  Utredningen ska även se över ett namnbyte.

”Vi vill skapa en samlad mediemyndighet som är väl rustad att möta samtidens utmaningar”, kommenterar Jeanette Gustafsdotter.

Utredningen ska vara klar till 15 augusti 2022.