Under kvartalet ökade köpen av reklamutrymme med 24 procent till 1,4 miljarder kronor. Då var 2021 ett svagt år under pandemin. För perioden januari –april har köpen ökat med 13 procent till 4,2 miljarder kronor.
Under april, när solen kommer fram och restriktionerna är borta, ökade utomhusreklam mest md 54 procent till 118 miljoner kronor, följt av köp av utrymme för tv-reklam som ökade med 31 procent till 509 miljoner kronor.  De enda medieslagen som tappade var kvällspress, ner 23 procent till 2,4 miljoner kronor och direktreklam som tappade 15 procent till 14 miljoner kronor.

Hittills i år är tv största kanalen för mediebyråerna med  1,6 miljarder kronor, följd av online display (718 miljoner kronor) och sociala medier (526).