Under oktober ökade köpen med 6,6 procent till 1,6 miljarder kronor, jämfört med föregående år (2021). Mest ökade online video, utomhus och radio. Annonsblad, populärpress och dagspress i storstäderna tappade mest.

Hittills i år har mediebyråernas köp ökat med 7,2 procent till 12,2 miljarder kronor.