Mediebyråernas medieinvesteringar ökade med 4,6 procent i augusti till 1,1 miljarder kronor jämfört med 2020. Det innebär den sjätte månaden i följd med ökade investeringar jämfört med i fjol. Men det är en bit kvar till nivåerna år 2019.

Hittills i år har mediebyråernas medieköp ökat med 13 procent till 7,5 miljarder kronor.

”Marknaden är ännu inte fullt återhämtad efter pandemin – nuvarande omsättning ligger 12 procent under noteringen 2019. Kommande månader kommer att bli mycket spännande att följa”, kommenterar Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer.

Ökningen i augusti kan tillskrivas ökade köp i digitala kanaler.

”Augusti blev, återigen, de digitala kanalernas månad och totalt ökade de digitala köpen med 11 procent, drivet av online video och sociala medier”.

Köp av direktreklam minskade med 38 procent och köp i kvällspress med 30 procent. Men även dagspress tappade 14-17 procent.