Total minskade mediebyråernas köp med 5,5 procent till 1,6 miljarder kronor. Det kan jämföras med perioden januari då medieköpen är ner med 5,4 procent till 8,0 miljarder kronor.

Under juni-juli ökade endast köpen av reklamutrymme i online video (upp 13 procent) och radio (11).

Mest minskade köpen i bio (-48), populärpress (-38) och fackpress (35).