Mediebyråernas köp av reklamutrymme i medier föll under juni och juli, jämfört med motsvarande period år 2018. Det visar statistik från Sveriges Mediebyråer.

Under juni föll mediebyråernas investeringar med 11 procent till 982 miljoner kronor. Under juli föll investeringarna med 2,8 procent till 766 miljoner kronor.

Perioden januari-juli är medieinvesteringarna ner 2,0 procent till 8,3 miljarder kronor.

Det är främst dagspress, fackpress och populärpress som tar stryk, men även bannerannonsering. Vinnaren är online video.

Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer, verkar inte orolig för de minskade affärerna för medlemmarna. Så här skriver han i en kommentar:

”Medieinvesteringarna backade något under juni och juli. Trots detta kan man inte definiera sommaren som svag. Detta då noteringen för juni och juli är den näst högsta någonsin – endast sommaren 2018 har varit starkare. Årets siffror möter således rekordnivåer från föregående år – en sommar som präglades av höga investeringsnivåer kopplat till fotbolls-VM”.