Det är Maria Möller som utse till ny förbundsdirektör för Medieföretagen på Almega. Hon kommer närmast från Teknikföretagen där hon senast varit biträdande förhandlingschef. Hon har även jobbat på branschorganisationen Gröna arbetsgivare och Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet. Hon tillträder den 1 september och efterträder Charlott Richardson som då går i pension.

”Branschens förändringar och de förändrade förutsättningarna inom arbetslivet förutsätter att vi utvecklas som arbetsgivarorganisation och det känns helt rätt att det är Maria som kommer att leda detta arbete för Medieföretagens räkning”, kommenterar Bengt Ottosson, ordförande i Medieföretagen.