Mediebyråernas investeringar i reklamutrymme minskade med 28 procent i september. Hittills i år har mediebyråerna minskat sina köp med 22 procent.

”Medieinvesteringarnas nedgång ser ut att accelerera i september. Men på grund av flera faktorer är den reella nedgången mindre. Det beror dels på en perodiseringseffekt, men även på att årets siffror möter rekordnivåer från september 2019. En mer rättvisande jämförelse är mot september 2018, då landar månadens nedgång på 14 procent. Siffran visar att investeringarna fortsätter att falla, men inte i lika stor omfattning som under våren och den begynnande återhämtning som har kunnat se under sommaren håller i sig”, kommenterar Daniel Eriksson, styrelseordförande, Sveriges Mediebyråer.

Under september minskar tv med 34 procent till 476 miljoner kronor och är fortsatt den största mediekanalen för mediebyråerna att investera i.
Näst störts är bannerannonsering som minskar med 19  procent till 200 miljoner kronor, men alltså tar marknadsandelar. Ännu mer marknadsandelar tar online video som minskar ”bara” med 6,5 procent till 129 miljoner kronor.