Med en ökning på 3,6 procent kom mediebyråerna upp i totalt 14,5 miljarder kronor i reklamköp för sina uppdragsgivares räkning.

Mest ökade köp i reklam på biografer, som drabbades hårt av pandemin. Här ökade köpen med 127 procent till 49 miljoner kronor.
Bland de större medieslagen ökade utomhus med 39 procent till 1 595 miljoner kronor. Online video ökade med 12 procent till 1 633 miljoner kronor och sökordsannonsering med 9,2 procent till 771 miljoner kronor.

Tv är fortsatt den största mediekanalen för mediebyråerna, trots ett tapp på 1,6 procent till 4 799 miljoner kronor. Näst störts är online display (banner-annonser) som tappade 4,5 procent till 2 087 miljoner kronor.

Under december minskade mediebyråernas köp med 11 procent till 988 miljoner kronor.