Under oktober ökade köpen med 6,6 procent. Under november minskade köpen med 19,8 procent till 1,73 miljarder kronor jämfört med 2021.   Oktober hade en extra faktureringsdag, medan november hade en mindre, vilket förklarar en del av tappet.

–  Det påverkar resultatet med cirka 12–15 procent. Men vi ser alltså en reell tillbakagång om cirka 5-8 procent jämfört med en mycket stark novembermånad 2021, kommenterar Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer.

Han pekar på att medieinvesteringarna för januari-november har ökat med 4,0 procent till 13 miljarder kronor.

Under november minskar alla medieslag utom bio-reklam, som de senaste åren har tagit storstryk på grund av pandemin.  Mest minskade radio (40 procent), sök (37) och dagspress i storstäderna (36).