Mediebyråerna organiserade i Sveriges Mediebyråer ökade köpen av annonsutrymme under juni och juli jämfört med 2010. Men köpen har en bit kvar till nivån för 2019.

Mediebyråerna ökade sina samlade köp för juni-juli med 13 procent till 1,6 miljarder kronor. För perioden januari-juli, har köpen ökat med 12 procent till 7,2 miljarder kronor.

”Återhämtningen har dock inte nått 2019 års nivåer, det vill säga före pandemin. Om vi jämför perioden januari-juli 2021 med 2019 har medieinvesteringarna minskat med 1,3 miljarder kronor. Det innebär att cirka halva nedgången efter pandemin är återhämtad. Det är dock tveksamt om investeringarna hittar tillbaka till 2019 års nivåer inom en överskådlig tid, detta då marknaden fortfarande präglas av osäkerhet och att siffrorna möter rekordnivåer”, kommenterar Daniel Eriksson, styrelseordförande, Sveriges Mediebyråer.

Under juni-juli ökar mediebyråerna köpen i framförallt fackpress (upp 51 procent) och utomhus (40).
Under januari-juli har köpen ökat främst i online video (37) och sociala medier (31).