Under januari minskade mediebyråernas köp av reklamutrymme med 7 procent jämfört med samma period i fjol. Det innebär köp på totalt 1,1 miljarder kronor.

”2023 inleds således på samma sätt som 2022 avslutades och siffrorna talar sitt tydliga språk – lågkonjunkturen har nått mediebranschen. Hur resten av året blir är för tidigt att sia om, men medieinvesteringarna inleder 2023 mycket svagt”, kommenterar Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer.

De flesta mediekategorier drabbades av minskade köp från mediebyråer. Men tre traditionella medier sticker ut, kvällspress som ökade med 69 procent, radio med 27 procent och bio med 13 procent. Då ska tilläggas att dessa tre medier inte hör till de största. Dock tog de marknadsandelar under januari 2023.