Mediebyråernas köp av medieutrymme har i år, januari-maj, minskat med 24 procent, motsvarande 1,6 miljarder kronor. Mediebyråernas medieköp är under maj de lägsta sedan Sveriges Mediebyråer inledde mätningarna år 2007.

Under maj föll investeringarna med 34 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Det innebär ett tapp på 440 miljoner kronor. Alla medier tappade, men hårdast drabbades bio, som tappade 100 procent av reklamintäkterna från mediebyråernas kunder.  Dags och kvällspress, samt utomhus hade tapp på över 50 procent. Detta under coronakrisen.

Minst tapp hade radio (-24 procent) online video (-22) och sociala medier (-16), som alltså tar marknadsandelar av en för tillfället minskande kaka.

Även under januari-maj har alla medier minskat. Hårdast drabbat är bio, med ett tapp på 58 procent följt av kvällspressen som har tappat 50 procent, motsvarande 18 miljoner kronor.

Tv är fortsatt den största kanalen för mediebyråerna att köpa reklam i, med 1,8 miljarder kronor, efter ett tapp på uppåt 600 miljoner kronor. Näst störst är displayannonser med 790 miljoner kronor, efter ett tapp på uppåt 300 miljoner kronor.