Syftet med rutinerna är lägre annonskostnader samt att stärka varumärket som arbetsgivare för Regeringskansliet. Gabriella Udenberg och Frida Ragnhäll vill att det sker en samordning mellan olika departement av gemensamma platsannonseringen i print, både i dagspress och fackpress. Samma rutiner gäller även för webbplatser.
 
All extern platsannonsering ska gå via mediebyrån Timecut AB.

Annonserna ska ha en enhetlig grafisk form och mallar som ska tas fram av RK Kommunikation för print. Även för webben ska mallar tas fram.

 
Timecut AB ska vara rådgivande för vilka medier som är bäst i varje enskild rekrytering. Rådgivningen är gratis.

Tonchi Percan