Förtroendebarometern tas varje år fram av Medieakademin vid Göteborgs Universitet med hjälp av Kantar Public. 2023 års undersökning är byggd på 1 201 webb-intervjuer med personer 16 år eller äldre under perioden 8 februari – 13 februari 2023.

Respondenterna får berätta om de har mycket stort / ganska stort förtroende för ett urval av institutioner, företag och myndigheter.

Toppar listan gör nykomlingen valsystemet som 78 procent av svenskarna har förtroende för.  Det är överlägset högst, på delad andra plats kommer universitet / högskolor och Systembolaget med 71 procent.

Bland myndigheterna hamnar Polisen och Försvaret i topp med 67 procent.
Medieaktören med högst förtroende är SR med 66 procent.
Bland de privata mediebolagen kommer DN högst med 46 procent följt  SvD med 41 procent och TV4 med 34 procent.

De privata företagen med högst förtroende är Ikea (59 procent), Ica (49) och Volvo (47).

I den absoluta botten på förtroendelistan ligger tre sociala medier-jättar: Facebook (5), Twitter (5 ) och Tiktok (2).