Byråintäkten hamnade på 6,5 miljoner kronor. De totala intäkterna sjönk från 10,3 till 6,7 miljoner kronor. Personalstyrkan halverades till 6 medarbetare. PÅ så vis kunde rörelseresultatet hållas positivt till 617 000 kronor, mer än en fjärdedel läger än 2008 då rörelsemarginalen låg på 2,6 miljoner kronor. Resultatet efter skatt hamnade på 327 000 kronor. Ägarna plockade hem 370 000 av 371 000 i disponibel vinst.  Därmed hamnade bolagets soliditet på 10 procent, en bit under 25 procent som är någon form av tumregel. Styrelsen tycker dock inte detta är ett problem och att likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på ”en betryggande nivå”.
Vdn och styrelsen halverade nästan sina löner och ersättningar från 2,3 till 1,2 miljoner kronor.