Organisationen Mentor Sverige har under flera år plågats av personalflykt och undermåligt ledarskap. Detta samtidigt som Mentor har Drottningen som hedersledamot och näringslivseliten som miljonsponsorer.

Gräddan av näringslivet betalar in miljonbelopp till den ideella organisationen Mentor. Kändisar som Nikki Amini, Alexandra Pascalidou och Roy Fares är ambassadörer. Och Drottning Silvia är grundaren.

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar med mentorskap för ungdomar. Organisationen jobbar för att alla ungdomar ska få en mentor. Organisationen har vackra värdeord:

* Kunskap
* Respekt
* Engagemang

Utåt är det en riktig prestegeorganisation där företag som H&M, JM, AstraZeneca, SEB, Postkodlotteriet betalar in 1,5 miljoner kronor per år. Då ingår en träff med drottningen.

Men inne i organisationen är gäller ett annat läge. Dagens Opinion har varit i kontakt med flera medarbetare under längre tid som har berättat om ett ledarskap som präglas av:

*  Härskarteknik

* Nedlåtande kommentarer

* En ”fruktansvärd” arbetsmiljö

Över 30 personer, i stort sett hela arbetsstyrkan, ska har slutat Mentor på två år. Många har berättat att de slutar för att ledarskapet var under all kritik.

År 2013 genomfördes en medarbetarenkät, som pekade på brister i ledningen. Även den dåvarande styrelseordföranden ska ha fått information.

”Trots detta hände inget, utan fler sparkades och inga fler medarbetarundersökningar gjordes tills nyligen”, står att läsa i ett mejl, som Dagens Opinion har tagit del av.

Mentor har just avslutat en utredning om förhållandena, och den nuvarande styrelseordföranden Yvonne Thunell ska ha fått ta del av ytterligare information om bristerna i ledarskapet, men ledningen sitter kvar så vitt Dagens Opinion känner till.

Dagens Opinion har pratat med högsta chefen och läst upp kritiken som har framförts. Chefen säger:

”Jättetråkigt att höra. Vi håller på med ett antal interna förbättringar och en intern utredning när vi håller med interna för. Det är väldigt negativt för Mentor att man skriver negativt. Det är inte bra för ungdomarna och för det vi försöker åstadkomma”.

Och vidare:

”Ibland är någon missnöjd som inte har fått som den vill. Nu håller vi på med ett stort förbättringsprogram. Det är aldrig bra att det kommer i tidningen. Det gynnar inte Mentor.”

Chefen hänvisar därefter till Yvonne Thunell.

När Dagens Opinion först kommer i kontakt med Hovet på torsdag kväll så säger informationschefen Margareta Thorgren att hon inte alls känner till uppgifterna.

– Det är helt nya uppgifter för mig.

Dagens Opinion har pratat med Margareta Thorgren även i dag.

– Nu har jag kollat upp uppgifterna. Drottningen har inte känt till uppgifterna men nu är Drottningen informerad.

Hur reagerade hon?
– Ärendet är inne i en känslig process på Mentor Sverige. Det är viktigt att Mentor får hantera frågan. Det gör inte Drottningen som hedersledamot. Men självklart är det väldigt tråkiga uppgifter som Drottningen tar på allvar. Självklart har hon reagerat och tagit illa vid sig.

Dagens Opinion har sökt Yvonne Thunell.