Sverigedemokraterna har gjort något av en Per Schlingmann och kopplat nya begrepp till partiet.
Från att tidigare ha haft nationalism som ideologisk bas, vill Sverigedemokraterna bredda basen och tar till nya ord för ändamålet.
– Nationalism ger många svar på mycket. Men vi behöver ge fler svar, sa Jimmie Åkesson på presskonferensen i går.
Han vill bredda den ideologiska basen och partiet har tagit fram ett nytt begrepp, värdekonservatism.
– Primärt ska vi se oss som ett socialkonservativt parti, åtminstone om partiledningen får som den vill. Vi vill kombinera värdekonservatism med ett socialt ansvarstagande. Folkhemtanken, som jag tog upp i Almedalen, är något ganska naturligt sprunget ur en socialkonservativ utgångspunkt.
Men en ny ideologisk bas att står på är nästa steg själva politiken.
– Vi behöver bredda sakpolitiken inom fyra inriktningar, arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik, energipolitik och kriminalpolitik.
Jimmie Åkesson framhöll särskilt kriminalpolitiken.
– Vår kriminalpolitik ska vara lika känd som vår invandrarpolitik när vi går till val 2014. Vi har stora förutsättningar att öka förtroendet bland väljarna på detta område. Den borgerliga regeringen uppfyller inte sina väljares förväntningar när det gäller kriminalpolitiken.
 
Jimmie Åkesson berättade också att avgiften som lokalavdelningarna betalar till riksorganisationen.
– För det först avskaffar vi avgiften. Vi kallar det i stället för partigemensam valfond.  
Pengarna som ska gå till ”partigemensam valfond” blir 25 procent av de lokala medlen, mot 40 procent tidigare. Dessutom införs ett grundavdrag på 20 000 kronor. Valfonden ska användas i valet 2014.


här är några av de kriminalpolitiska förslagen som ska beslutas om på landsdagarna
* statlig garanti för brottsoffer
* register över dömda pedofiler
* skärpta straff för ”mängdbrottslighet”
* tredje gången gillt, tre brott av typen sexualbrott, våldsbrott, narkotikabrått ska automatiskt ge maxstraff satt efter brottet med högst straffskala.