För det första fastslog hon att det är hon själv som leder arbetet ”även om det involverar samtliga departement”.
Det är ett brett anslag som gäller.
”Vi vill lyfta fram alla former innovationer. Innovationer i form av nya och bättre produkter och tjänster men också processer, affärsmodeller och sätt att organisera verksamheter. Vi vill också lyfta fram innovation både i privat och offentlig verksamhet och frivilligorganisationer.”
 
Arbetet ska pågå fram till 2020. Maud Olofsson betonade tre delar. Det handlar om att:
* ”kommunicera innovation: vad det är, hur det berör olika delar av samhället, hur det uppstår”.
 
*” komma överens om en vision och om mål för strategin, samt identifiera de viktigaste områdena för att nå dit.”
 
* ”genomföra strategin”.
 
Under hösten är det tänkt att regeringen ska föra ”regionala och tematiska dialoger”.
I  den första etappen ska ett dokument presenteras hösten 2012. Arbetet ska rulla fram till 2020.