Brottet har begåtts i Sverigedemokraternas mediebolag Samtid & Framtid där ingen löpande bokföring skedde under 2013. Martin Kinnunen friades i tingsrätten men efter att två nya vittnen hörts och och nytt bevismaterial i form av mejlkonversation kommit fram, kom hovrätten fram till att SD-ledamoten skulle dömas.
 
”Hovrätten har med beaktande av den nya bevisningen bedömt att styrelseledamoten fått sådana indikationer på att bokföringen inte sköttes att han borde ha följt upp frågan. Eftersom han trots detta inte agerat, anser hovrätten att han varit oaktsam”, skriver Svea hovrätt.
Dock anses Martin Kinnunen inte ha handlat med uppsåt. Hovrätten anser heller inte att brottet är så allvarligt att han måste lämna sin plats i i riksdagen.
 
Samtid & Framtid får en företagsbot på 300 000 kronor.