Young Leaders Academy är tänkt att samla ”konservativa framtidslöften” och konservativa politiker, opinionsbildare och tänkare. Förutom New Direction är Konservativa Förbundet med och arrangerar.
På programmet finns Ivar Arpi, skribent för bland annat Svenska Dagbladet, Markus Uvell, vd på Nordic PA Research, Rebecca Weidmo Uvell, opinionsbildare och riksdagskandidat för Moderaterna, och Thomas Gür, journalist, senast på Bulletin. Även internationella talare deltar som den israeliske författaren Yoram Hazony, vars bok ”Nationalismens dygd” Oikos lanserar, Gladden Pappin, vid University of Dallas och Douglas Murray, författare till ”The Strange Death of Europe”.”

Konferensen rymmer runt 150 personer, berättar Andreas E Palmlöv, stabschef för Oikos, som smsar svar på Dagens Opinions frågor:

”Merparten av programpunkterna under konferensen kommer dock att filmas och tillgängliggöras för en bredare publik i efterhand.

Hur ser kopplingen Oikos-Konservativa förbundet ut?
 ”Vi delar en gemensam vision om en mer konservativ samhällsutveckling och en ökad enighet inom den svenska högern”, berättar Andreas E Palmlöv och utvecklar:

” Vi imponeras av att KF etablerat lokala verksamheter på de flesta av landets universitet, och hoppas kunna bidra till deras fortsatta tillväxt genom att erbjuda den här typen av utbildningsverksamhet – riktad till alla de unga ledare som vet att Sverige kan bättre”.

Hur kom partnerskapet med New Direction till?
”Samarbetet är en del av Oikos internationella nätverksarbete. Samarbetet grundar sig att vi delar en vision om ett utvecklat samarbete och en närmare dialog mellan olika konservativa rörelser i Västvärlden. Så sent som september var företrädare från Oikos inbjudna att tala vid New Directions stora frihets-konferens i Lissabon”.

Vilka är ’konservativa framtidslöften’?
”Skokloster-konferensen kommer att rymma en mängd begåvade unga intellektuella från många olika partier och organisationer i flera olika länder. Vi vill dock inte peka ut enskilda individer framför andra, men hoppas Young Leaders Academy kan ge fler unga ledare rätt förutsättningar och verktyg för att växa i sina ledarroller. Vi ser det som vårt uppdrag att utrusta en ny generations ledare med de verktyg de behöver”.