Rättviseförmedlingens nya undersökning visar att män fortsatt dominerar i medierna, kanske som en medial mansplaining.

Rättviseförmedlingens undersökning visar att 32,1 procent av de upplevda talespersonerna/experterna i nyheterna är kvinnor. Det är dock en förbättring jämfört med 2017 då andelen uppgick till 30,5 procent. Dock ligger ökningen inom felmarginalen.

Mest jämställt är det inom kultur- och nöje där andelen för kvinnor ligger på 46 procent.
Sämst är det inom sport med 21 procent kvinnor.

Både inom ekonomi och politik ökar andelen kvinnor med 5,2 procentenheter till 22,9 respektive 32,1 procent.