Severin Blomstrand är ledamot av Högsta domstolen och har redan gjort flera liknande utredningar.
Severin Blomstrand får 6 000 kronor per månad från augusti tills utredningen är klar. Severin Blomstrand har flera andra uppdrag. Han är ordförande i Oljekrisnämnden, Statens skaderegleringsnämnd, Ansvarsförsäkringens personskadenämnd samt i Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation.
Tonchi Percan