Ett omdiskuterat förslag är bilfria helger på Sveavägen, något som Stockholms stad utreda under 2023. Sveavägen är också gatan där raggare, veteranbilsentusiaster och knuttar brukar paradera.

Stockholms rödgröna styre vill även ”öka takten i klimatomställningen” och lägga 2 miljarder kronor på infrastruktur för gång, cykel och buss, en höjning med en halv miljard kronor sedan förra mandatperioden. Pengarna ska gå till bland annat breddade trottoarer och cykelbanor, nya sommar- och vintergågator och fler säkra cykelparkeringar samt fler busskörfält och ökad prioritering i trafiksignaler.

”Biltrafiken har en tendens att ta stadsmiljön som gisslan. Vi vill komma bort från en stad som domineras av p-platser och bilbarriärer. Det ger större plats för folkmyller, marknader, kulturupplevelser och grönska”, kommenterar Lars Strömgren (mp), nytillträtt trafikborgarråd Stockholms stad.

Centerpartiet i Region Stockholm har stöttar och S-styret och har fått igenom ytterligare tre pendelbåtslinjer i Stockholmsregionen inom fem år mellan Sundbyberg-Gamla stan, Norra Ulvsunda-Hägersten och Ropsten-Täby.
Infrastruktur- och skärgårdsregionråd Gustav Hemming (c) använder begreppet ”pendelbåtsrevolution”.

”Vi gick till val på att fortsätta pendelbåtsrevolutionen i Stockholmsregionen. Nu blir det leverans”, kommenterar han.

Gustav Hemming tror att pendelbåtarna kan locka över bilister till kollektivtrafiken.

”Kliv för kliv återväcker vi Stockholms historiska arv som sjöfartsregion där vattenvägarna blir ett lika självklart sätt att resa som landsvägarna. Det skapar en win-win för pendlarna, för framkomligheten, livskvaliteten och miljön”.