Det första gången på 115 år som Majblomman lånar ut formen på sin blomma till en kampanj.   Majblomman ser att risken för barnfattigdom ökar med ”ökad inflation och en annalkande lågkonjunktur”.

”Det är vår uppfattning att både barns utsatthet och deras rättigheter har försvunnit i valdebatten. Partiblomman är en vänlig men bestämd uppmaning till skärpning. Alla får den, men vi är tydliga med att partiblomman bara ska bäras om man levererar konkreta förslag på hur Sverige ska rå på den barnfattigdom som angår oss alla”, kommenterar Majblommans generalsekreterare Åse Henell.

Majblommans  förslag på politiska åtgärder

* ”förtäckta avgifter” som matsäck och insamlingar i skolan tas bort.

* gratis kollektivtrafik på kvällar, helger och lov för alla under 18.

* barn får behålla det stöd de får av Majblomman, även i familjer med försörjningsstöd.